podlahové krytiny

Záruka

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Záruční doba běží od převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží.

Dále záruku nelze uplatnit na materiály:

  • Které byly instalovány v nevhodných prostorech (např. materiál pro bytové použití použit v komerčních prostorech)
  • Kde nebyly dodrženy technologické postupy při instalaci.
  • Na odchylky rozměrů u šíře kobercové metráže a vinylu v rolích – tolerance je 1%
  • Na odchylky rozměrů u kusových koberců – tolerance 2%

 

Reklamace

Případné reklamační řízení bude posuzováno dle platných norem a to dle ČSN 74 4505 Podlahy a ČSN P CEN/TS 14472-4 Pružné, textilní a laminátové podlahy – Projekt, příprava, realizace.

Načíst

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.